Terminy zaj pozalekcyjnych i k zainteresowania

Koo teatralne - skupia uczniw, ktrzy chc rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne i aktorskie. W aktywny i twrczy sposb uczestniczy w yciu kulturalnym szkoy, prezentujc inscenizacje dzie literackich na scenie, skecze, wieczory poetyckie i inne.

Koo medialne - skupia uczniw, ktrzy interesuj si szeroko pojtym wiatem mediw, posiadajcych lekkie piro i chccych rozwija umiejtnoci dziennikarskie. To take propozycja dla wszystkich ktrzy uwielbiaj biega z aparatem i utrwala ulotno chwili oraz dla tych ktrzy nie boja si autoprezentacji i wystpie publicznych, to propozycja dla uczniw kreatywnych.

Koo plastyczne - skupia uczniw uzdolnionych plastycznie, ktrzy pragn rozwija swoje umiejtnoci i poszerza wiedz na temat technik rysunkowych i malarskich.

Koo historyczne - zajcia maj na celu rozwija zainteresowania uczniw histori, przygotowa do konkursw i olimpiad historycznych. Uczniowie poznaj warsztat historyka, nabywaj umiejtnoci poszukiwania informacji i tworzenia prezentacji multimedialnych. Wzbogacaj swoja wiedz z zakresu historii regionalnej.

Warsztaty geograficzne - skierowane s do uczniw gimnazjum. Odbywaj si w kady poniedziaek od godziny 1430 do godziny 1515. Gwna tematyka programu warsztatw koncentruje si na problematyce zjawisk fizycznych i spoeczno - gospodarczych zachodzcych na Ziemi. Uczniowie maj za zadanie poszerza swoja wiedz w tych kierunkach, jak rwnie utrwali umiejtnoci geograficzne poprzez rozwizywanie ronych zada i testw.

Doradztwo zawodowe - zajcia maj na celu poszerzenie wiedzy uczniw na temat predyspozycji potrzebnych do penienia poszczeglnych zawodw. Uczestnicy bd mieli moliwo sprawdzi swoje umiejtnoci w ronych dziedzinach, nauczy si jak zdobywa dowiadczenie. Chtni poznaj techniki skutecznego przyswajania wiedzy(mnemotechniki).

Szkolne Koo PCK - celem naszej dziaalnoci jest:

  • budzenie u uczniw wizi z drugim czowiekiem,
  • ksztatowanie postawy altruistycznej wobec ludzi potrzebujcych pomocy i wsparcia,
  • ksztatowanie zachowa prozdrowotnych oraz odpowiedzialnoci za wasne zdrowie,
  • propagowanie zdrowego stylu ycia,
  • doskonalenie umiejtnoci udzielania pierwszej pomocy,
  • rozwijanie osobowoci.

Chr - zajcia odbywaj si w bloku dwugodzinnym raz w tygodniu (roda). Uczestnicz w nich uczniowie ze wszystkich klas gimnazjum i licem, ktrzy zakwalifikowali si po wstpnych przesuchaniach predyspozycji muzycznych, wokalnych i instrumentalnych. Rekrutacja odbywa si na pocztku roku szkolnego. Zajcia maja charakter otwarty na pomysy aranacji, dobr repertuaru wokalno - instrumentalnego. Daje w ten sposb moliwo rozwijania talentw, umiejtnoci a take poprzez wsplny piew w ukadach 2-3 gosowych, rozwoju poczucia harmonicznego, wspycia w grupie i odpowiedzialnoci za jako wystpw. Oprcz grupy chralnej, spord uczestnikw wyaniaj si talenty solowe. Wymiernym efektem pracy uczniw s konkursy, festiwale i wystpy. W ubiegym roku uczniowie wzili udzia w Festiwalu Pieni Patriotycznej gdzie zdobylimy I miejsce w kategorii zespou i duetw, podobnie byo w ostatnich latach.