Zajęcia dodatkowe

Terminy zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowania

Koło teatralne - skupia uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne i aktorskie. W aktywny i twórczy sposób uczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły, prezentując inscenizacje dzieł literackich na scenie, skecze, wieczory poetyckie i inne.

Koło medialne - skupia uczniów, którzy interesują się szeroko pojętym światem mediów, posiadających lekkie pióro i chcących rozwijać umiejętności dziennikarskie. To także  propozycja dla wszystkich którzy uwielbiają biegać z aparatem i utrwalać ulotność chwili oraz dla tych którzy nie boja się autoprezentacji i wystąpień publicznych, to propozycja dla uczniów kreatywnych.

Koło plastyczne - skupia uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę na temat technik rysunkowych i malarskich.

Koło historyczne - zajęcia mają na celu rozwijać zainteresowania uczniów historią, przygotować do konkursów i olimpiad historycznych. Uczniowie poznają warsztat historyka, nabywają umiejętności poszukiwania informacji i tworzenia prezentacji multimedialnych. Wzbogacają swoja wiedzę z zakresu historii regionalnej.

Warsztaty geograficzne - skierowane są do uczniów gimnazjum. Odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 1430 do godziny 1515. Główna tematyka programu warsztatów koncentruje się na problematyce zjawisk fizycznych i społeczno - gospodarczych zachodzących na Ziemi. Uczniowie mają za zadanie poszerzać swoja wiedzę w tych kierunkach, jak również utrwalić umiejętności geograficzne poprzez rozwiązywanie rożnych zadań i testów.

Doradztwo zawodowe - zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat predyspozycji potrzebnych do pełnienia poszczególnych zawodów. Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności w rożnych dziedzinach, nauczyć się jak zdobywać doświadczenie. Chętni poznają techniki skutecznego przyswajania wiedzy(mnemotechniki).

Szkolne Koło PCK - celem naszej działalności jest:

  • budzenie u uczniów więzi z drugim człowiekiem,
  • kształtowanie postawy altruistycznej wobec ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia,
  • kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
  • rozwijanie osobowości.

Chór - zajęcia odbywają się w bloku dwugodzinnym raz w tygodniu (środa). Uczestniczą w nich uczniowie ze wszystkich klas gimnazjum i licem, którzy zakwalifikowali się po wstępnych przesłuchaniach predyspozycji muzycznych, wokalnych i instrumentalnych. Rekrutacja odbywa się na początku roku szkolnego. Zajęcia maja charakter otwarty na pomysły aranżacji, dobór repertuaru wokalno - instrumentalnego. Daje w ten sposób możliwość rozwijania talentów, umiejętności a także poprzez wspólny śpiew w układach 2-3 głosowych, rozwoju poczucia harmonicznego, współżycia w grupie i odpowiedzialności za jakość występów. Oprócz grupy chóralnej, spośród uczestników wyłaniają się talenty solowe. Wymiernym efektem pracy uczniów są konkursy, festiwale i występy. W ubiegłym roku uczniowie wzięli udział w Festiwalu Pieśni Patriotycznej gdzie zdobyliśmy I miejsce w kategorii zespołu i duetów, podobnie było w ostatnich latach.