PCK

Szkolne Koo PCK przy Publicznym Gimnazjum im. Szarych Szeregw w Tarczynie dziaa od pocztku istnienia szkoy.

Cele naszej dziaalnoci: budzenie u uczniw wizi z drugim czowiekiem, ksztatowanie postawy altruistycznej wobec ludzi potrzebujcych pomocy i wsparcia, ksztatowanie zachowa prozdrowotnych oraz odpowiedzialnoci za wasne zdrowie, propagowanie zdrowego stylu ycia, doskonalenie umiejtnoci udzielania pierwszej pomocy, rozwijanie osobowoci.

Szkolne Koo PCK pracuje wedug siedmiu zasad Czerwonego Krzya:

  • humanitaryzm,
  • bezstronno,
  • neutralno,
  • niezaleno,
  • dobrowolno,
  • jedno,
  • powszechno.

Wsplnie z 66 druyna harcersk wsppracujemy ze stowarzyszeniem Osb Niepenosprawnych