DACH

Pod tym intrygujcym skrtem kryj si nazwy krajw niemieckojzycznych:
D- Niemcy, A- Austria, CH- Szwajcaria.
W tym roku miaa miejsce czwarta edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojzycznych DACH. Konkurs zainicjoway nauczycielki jzyka niemieckiego: Elbieta Szymaniak (LO im. Piotra Skargi w Grjcu) i Urszula Jaworska (LO im. Piotra Wysockiego w Warce). Do udziau zostali zaproszeni wszyscy uczniowie szk ponadgimnazjalnych z powiatu grjeckiego i Zespou Szk w Tarczynie, wraz z nauczycielami jzyka niemieckiego sprawujcymi opiek merytoryczn.

Dnia 11 maja br. odbyy si we wszystkich szkoach ponadgimnazjalnych eliminacje szkolne, w ktrych wzio udzia okoo 90 uczniw. Najwicej uczniw (43 osoby), przystpio do eliminacji w LO im. P. Skargi w Grjcu. Do finau zakwalifikowao si 21 uczennic i uczniw. Ostatecznie w kocowym etapie wzio udzia 19 osb. Zagadnienia byy bardzo rnorodne ? poczwszy od muzyki i literatury, poprzez histori, geografi, polityk i sport, a koczc na zabytkach i znanych osobach, ktre mona podziwia w danych krajach. 08 czerwca odby si w siedzibie grjeckiego liceum fina konkursu. Zgodnie z regulaminem, uczestnicy przystpili do pisemnego testu, a nastpnie prezentowali przygotowan wczeniej prezentacj multimedialn. W tym roku do wyboru byy dwa tematy:
- Najciekawszy obiekt lub atrakcja turystyczna w krajach DACH
- Dorobek artystyczny wybranego artysty pochodzcego z krajw DACH
Jury zachwyciy prezentacje, ktrych autorzy wykazali si wielk kreatywnoci i profesjonalizmem. Cieszymy si z innowacyjnych pomysw modych ludzi. Wyrnione prace nale do Julii rednickiej, uczennicy LO w Grjcu, Karoliny Jeewskiej uczennicy LO w Warce oraz Piotra Rczkowskiego ucznia LO w Grjcu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamitkowe dyplomy i drobne upominki zwizane tematycznie z krajami DACH.
Zwycizcom konkursu DACH wrczone zostan na uroczystoci zakoczenia roku szkolnego wartociowe karty upominkowe.
Ucze naszego liceum Bartomiej Kruszewski z klasy IIP po raz pierwszy uczestniczy w tym konkursie. Mimo, e Bartek nie uplasowa si na pierwszych miejscach to i tak jestemy z niego bardzo dumni.
Tegoroczni laureaci IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojzycznych DACH:
I miejsce: Piotr Rczkowski ucz. LO w Grjcu
I miejsce: Wiktoria Pirkowska ucz. ZSO w Mogielnicy
II miejsce: Karolina Jeewska ucz. LO w Warce
III miejsce: Mateusz Nowicki ucz. LO w Nowym Miecie
Ufundowanie nagrd finalistom moliwe byo dziki sponsorom:
- Rada Rodzicw przy LO w Grjcu
- Rada Rodzicw przy LO w Warce
- Firmy i osoby prywatne:
? FiloCal Polska Monika Gajewska
? Gajus Gajewski Jacek - Transport Samochodowy
? M&D Agro S.C. Mariusz Kdziela Daniel Wiertalak
? Ekspert IT Rafa Lipiski
? Iwona Malinowska
? ITALPOL Grzegorz Walicki
? Przedszkole Bociek z Chynowa
? SAD ? WAR Bernard Wojtala
? P.P.H.U. Auto - GUM
? Instytut Goethego ? nagrody rzeczowe
Organizatorzy przedsiwzicia skadaj podzikowania dyrektorom swoich macierzystych szk: Pani Dyrektor LO w Warce, Wiesawie Zielonce oraz Panu Dyrektorowi LO w Grjcu, Zbigniewowi Krawczakowi, za wsparcie organizacyjne oraz Starostwu Grjeckiemu za patronat medialny.
Szczeglne podzikowania kierujemy do nauczycieli jzyka niemieckiego za motywowanie i zachcanie swoich uczniw do cigego rozwoju oraz przyczynienie si do sprawnego przebiegu finau konkursu. Dzikujemy pani Urszuli Kocioczyk (ZSO w Mogielnicy), pani Annie Pawelczyk (ZSP w Warce), pani Agnieszce Palacz (CKZiU w Nowej Wsi) i pani Joannie Baszczyk (ZS w Tarczynie).
Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Dzikujemy im za udzia i cieszymy si, e konkurs DACH zagoci na stae w kalendarzu imprez szkolnych. Konkurs przyczyni si rwnie do integracji i zdrowej rywalizacji uczniw, a dla nauczycieli jest okazj do cyklicznej wymiany dowiadcze.
Zachcamy wszystkich uczniw do udziau w kolejnej edycji Konkursu.
Organizatorzy Konkursu DACH:
Elbieta Szymaniak, Urszula Jaworska