1 czerwca 2017 roku w Zespole Szk im. Szarych Szeregw w Tarczynie odby si I Konkurs Piosenki Obcojzycznej. W konkursie wzio udzia 15 uczniw w tym 2 solistw i 2 zespoy.

Nad konkursem czuwao jury w skadzie:

Joanna Socha ? nauczycielka jzyka angielskiego

Wioletta Iwaska ? nauczycielka jzyka angielskiego

Eugeniusz Syzdek ? nauczyciel fizyki.

Brano pod uwag przygotowanie, poprawno jzykow, stopie trudnoci wykonywanych utworw, interpretacj oraz aranacj.

Wyniki rywalizacji przedstawiaj si nastpujco:

I miejsce ? Maria Kiebus, Natalia Olczak oraz Maja Franckowska (klasa 2a)

II miejsce ? Julia Guziak (klasa 3a)

III miejsce ? Damian Winiewski, Micha Kuciski, Tyberiusz Pytkowski, Cezary Malinowski, Pawe Puyczka (klasa 2c), Jakub Mikiewicz, ukasz Domasiewicz, Mateusz Lenowolski, Jakub Kacprzak (klasa 2b), Wiktor Pytka (klasa 2a)

IV miejsce ? Jakub Mikiewicz

Laureaci otrzymali drobny upominek oraz dyplom uczestnictwa. Dodatkowo z okazji Dnia Dziecka Pani dyrektor Barbara Piechota wrczya uczniom gimnazjum i liceum kosz sodyczy.

Wszystkim dzikujemy za udzia w konkursie i yczymy dalszych sukcesw!

Odpowiedzialne za przygotowanie konkursu:

Joanna Baszczyk

Ewelina Mokosa

Joanna Socha

Elbieta Szymaniak