Gazetka szkolna

Od września 2012 w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Tarczynie funkcjonuje klasa dziennikarska. Uczniowie w ciągu roku szkolnego zdobyli umiejętności z zakresu przeprowadzania wywiadów, wyszukiwania informacji w swoim otoczeniu i środkach masowego przekazu, formułowania myśli i wypowiadania ich oraz tworzenia tekstów takich jak reportaż, sprawozdanie, felieton itp.

Sukcesem uczniów uczęszczających do tej klasy jest wydawanie gazetki szkolnej Byle do dzwonka!, w której umieszczali przeprowadzone wcześniej wywiady, zdjęcia, elementy rozrywki tj. krzyżówka czy horoskop oraz najważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące bieżącego życia szkoły.

Uczniowie Ci mieli możliwość zobaczenia jak wygląda praca w telewizji od zaplecza. Uczestniczyli w wycieczce do TVP w Warszawie, gdzie odwiedzili chociażby studio popularnego programu Pytanie na śniadanie.

Ponadto, dzięki pomocy Rady Rodziców został założony w szkole radiowęzeł, gdzie mogą sprawdzić się w roli dziennikarza radiowego. Ich zadaniem w tym roku było ułożenie audycji radiowej i przeprowadzenie jej pod czujnym okiem starczych kolegów z Liceum.

Dzięki takim wystąpieniom uczniowie nie tylko szlifowali swoje zdolności dziennikarskie, ale także przezwyciężali stres związany z wystąpieniami publicznymi. Uczyli się autoprezentacji, przezwyciężania trudnych sytuacji, przelewania myśli na papier a także śmiałego ich wypowiadania - nieodzownych umiejętności w dorosłym życiu i karierze dziennikarskiej.

 

Skład redakcyjny:

  • Sandra Brzezińska
  • Natalia Gajda
  • Alicja Kaczyńska
  • Sara Leśniak
  • Aleksandra Małkiewicz
  • Gabriela Pietrzak
  • Natalia Płaszczyńska
  • Weronika Skwara
  • Dominika Traczyk
  • Ewelina Bigos

Do pobrania:

numer 1

numer 2