Wolontariat

Nasze dziaania

Wraenia wolontariuszy po akcji czytania dzieciom


?W drodze do szkoy byam przekonana, e dzieci szybko znudz si bajk, ktr miaam zamiar im przeczyta. Baam si tego, e gdy zaczn czyta, w ogle ich to nie zainteresuje. Wchodzc do sali czuam podekscytowanie, mylaam o tym, czy uda mi si przeczyta chocia jeden rozdzia ksiki pt.: ?Martynka w krainie bani?. Ku mojemu zaskoczeniu wszystko poszo inaczej.
Kiedy zaczam czyta dzieci siedziay cichutko i suchay mnie z wielkim zaciekawieniem. Byy zachwycone obrazkami, ktre im pokazywaam. Po skoczonym rozdziale zaczam zadawa im pytania. Na wszystkie znay odpowied! Potem zapytaam, czy czyta dalej. Zaczy krzycze, e najlepiej jak przeczytam im ca ksik.
Po skoczonym czytaniu z trudem udao mi si opuci sal. Oczywicie obiecaam, e ich jeszcze odwiedz. Dzieci byy wspaniae i musz przyzna, e to dowiadczenie sprawio mi ogromn rado. Mam nadziej, e uda mam si to powtrzy.?


Wolontariuszka Wiktoria? Moje odczucia w drodze do szkoy podstawowej byy mieszane. Gr bray nerwy i myl, e dzieci nie bd mnie suchay. Byam dosy dobrze przygotowana, wic miaam rwnie nadziej, e wybrana przeze mnie ksika ich zainteresuje. Gdy zapoznaam si z dziemi wszystkie negatywne emocje opady. Dzieci okazay si cudowne, byy zasuchane, chtnie odpowiaday na zadawane im pytania.
Ta akcja bya wietna. Jeli bd moga, to z chci to powtrz. Mam take nadziej, e jak najwicej dzieci zechce wzi w niej udzia.?

Wolontariuszka Kamila

Akcja SKW ?Poczytaj mi kolego?


Dnia 22 marca 2017 roku uczniowie Zespou Szk im. Szarych Szeregw w Tarczynie zorganizowali i przeprowadzili akcj pt.: ?Poczytaj mi kolego?. Miaa ona na celu upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wrd dzieci i modziey (zgodnie z kierunkami realizacji polityki owiatowej pastwa w roku szkolnym 2016/2017) oraz promowanie idei wolontariatu ? bezinteresowna pomoc w nauce poprzez czytanie.
Czworo uczniw z klas IIIa (Kamila Szymczak i Bartomiej Tadzik) oraz IIIb (Marlena Bloch i Wiktoria Zugaj) wraz z opiekunem SKW p. W. Iwask udao si do pobliskiej Szkoy Podstawowej im. J. Stpkowskiego i czytao ksiki swoim modszym kolegom. Lektury zostay wybrane przez gimnazjalistw. Zarwno dla najmodszych jak i starszych uczniw byo to niezapomniane dowiadczenie, pene radoci i satysfakcji. Obie strony wyraziy ch powtrzenia podobnej akcji w niedalekiej przyszoci.

Zaangaowanie szkoy i uczniw w akcj charytatywn

o zasigu oglnopolskim.

Od 5 do 9 grudnia 2016 roku nasza szkoa uczestniczya w akcji charytatywnej o zasigu oglnopolskim ?Gra Grosza?. Zarwno uczniowie gimnazjum, liceum jak rwnie nauczyciele przynosili zebrane przez siebie grosze. Udao si na zebra kwot 102,30 z. Pienidze zebrane w ten sposb zostan przekazane dla najbardziej potrzebujcych dzieci, ktre nie wychowuj si w swojej rodzinie.

Liczba uczniw w szkole: 237

Liczba klas: 7 oddziaw gimnazjum i 4 oddziay liceum oglnoksztaccego

Liczba osb, ktre wziy udzia w akcji: 17 uczniw i 3 nauczycieli

Liczba klas, ktre wziy udzia w akcji: cztery klasy gimnazjum (IB, IIA, IIC, IIIA) i trzy klasy liceum (IIP, IIIP, IIIW)

Rok szkolny 2016/2017 ? ?Rokiem wolontariatu?.


Rok szkolny 2016/2017 zosta ogoszony przez pani Minister Edukacji Narodowej, Ann Zalewsk, rokiem wolontariatu. W zwizku z tym nasza szkoa angauje si w szereg dziaa promujcych wolontariat jak rwnie w akcje charytatywne.

Aby spopularyzowa ide wolontariatu, wychowawcy na zajciach z wychowawc, przeprowadzili z uczniami pogadank na ten temat. Podjto prb zdefiniowania sowa wolontariat, jak i odpowiedzi na pytania: ?Kto to jest wolontariusz?? i ?Czy kady moe zosta wolontariuszem??. Ponadto Szkolny klub wolontariatu (SKW) ogosi dwa konkursy: plastyczny i literacki (regulaminy dostpne w zakadce SKW), aby uwraliwi uczniw na potrzeby innych.

Jako szkoa staramy si uczestniczy w rnych akcjach charytatywnych. Od 5 do 9 grudnia 2016 roku uczestniczylimy w akcji charytatywnej o zasigu oglnopolskim ?Gra Grosza?. Udao si na zebra kwot 102,30 z. Pienidze zebrane w ten sposb zostay przekazane dla najbardziej potrzebujcych dzieci, ktre nie wychowuj si w swojej rodzinie.

Pomagamy rwnie w rodowisku lokalnym. Do 15 maja 2017 roku trwa w naszej szkole akcja zbierania plastikowych korkw i zakrtek. Pomoemy w ten sposb niepenosprawnej osobie z terenu gminy Tarczyn.

O innych dziaaniach SKW bdziemy na bieco informowa. Wszystkich chtnych do niesienia pomocy potrzebujcym zapraszam do szkolnego klubu wolontariatu.

Opiekun Szkolnego klubu wolontariatu

Wioletta Iwaska

Pomagamy w rodowisku lokalnym

Od grudnia 2016 r. do 15 maja 2017 r. uczniowie Zespou Szk im. Szarych Szeregw zbierali plastikowe korki i nakrtki. Najwicej korkw zebray klasy IIa, IIc i I a. Zebrane korki zostay przekazane niepenosprawnej osobie z gminy Tarczyn i bd przeznaczone na jej rehabilitacj.

Ponadto w miesicu kwietniu czonkowie SKW codziennie w dni nauki szkolnej, po skoczonych lekcjach donosili obiady ze szkolnej stowki dla starszej pani, mieszkanki gminy Tarczyn, ktra ma trudnoci z chodzeniem. Zarwno ona jak i jej crka, s bardzo wdziczne wolontariuszom za okazan pomoc. A czonkowie SKW deklaruj ch kontynuowania tej akcji w przyszym roku szkolnym.

Akcja SKW ?Poczytaj mi kolego? ? po raz drugi!

Dnia 8 czerwca 2017 r. po raz kolejny czonkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu udali si do Szkoy Podstawowej im J. Stpkowskiego, aby czyta ksiki swoim modszym kolegom i koleankom. Tym razem sze wolontariuszek: Maria Kiebus z kl. IIa, Natalia Olczak z kl. IIa, Kinga Zdziarska z kl. IIIa, Kamila Szymczak z kl. IIIa, Wiktoria Zugaj z kl. IIIb oraz Aleksandra Kuligowska z kl. IIIb podjo si tego odpowiedzialnego lecz zarazem satysfakcjonujcego zadania. Sdzc po rozemianych buziach najmodszych i zaangaowaniu starszych, inicjatywa ta bya bardzo udana. Czonkowie SKW deklaruj ch uczestniczenia w podobnej akcji w przyszym roku szkolnym.

Regulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu literackiego