21 listopada, korzystajc z zaproszenia pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tarczynie, uczniowie wszystkich klas wraz z nauczycielami uczestniczyli w spotkaniu z Jackiem apiskim. Spotkanie miao form praktycznych warsztatw z pisarzem. Jacek apiski jest autorem ksiki ?Jak by lepszym w yciu prywatnym i zawodowym?, a ponadto: absolwentem Wydziau Prawa Uniwersytetu w Biaymstoku, doktorantem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa UwB, szkoleniowcem i trenerem z rnego zakresu wiedzy (np. samorzdu, marketingu).
Podczas spotkania pan Jacek rozmawia z modzie na wiele wanych i interesujcych tematw. Jednym z wiodcych motyww byo pozytywne mylenie oraz budowanie pozytywnego systemu wartoci. Autor ksiki podkrela jak wane jest doskonalenie swojej osobowoci, by stawa si lepszym. Jak si okazao modzie bardzo aktywnie uczestniczya w warsztatach i angaowaa si w dyskusj a kada z 4 grup nadaa spotkaniu indywidualny charakter i przebieg.