Przewodniczcy: Nikola Osiska IIA

Z - ca: Olaf Martyniak IIA

Skarbnik: Miosz Osiski IIA

Opiekunowie Samorzdu Szkolnego:

Joanna Socha

ks. Jarosaw led