Liceum Ogólnokształcące kanon lektur

Liceum Ogólnokształcące

a) "Kształcenie w zakresie podstawowym"

1. Literatura polska:

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej;

Jan Kochanowski - pieśni, treny (wybór);

poezja baroku (wybór);

Ignacy Krasicki - pieśń: Hymn do miłości Ojczyzny, satyry i liryki (wybór);

Stanisław Staszic - Przestrogi dla Polski (fragmenty);

Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz, Dziady cz. III;

Juliusz Słowacki - Kordian lub Zygmunt Krasiński - Nie-Boska komedia (wybrane sceny z dramatu). Listy (wybór);

wybór poezji romantycznej (w tym utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida);

Bolesław Prus - Lalka;

Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem (fragmenty);

Henryk Sienkiewicz - Quo vadis, Potop;

wybór poezji młodopolskiej;

Stanisław Wyspiański - Wesele;

Władysław Stanisław Reymont - Chłopi, tom I: Jesień;

Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni, Przedwiośnie;

Maria Dąbrowska - Noce i dnie (fragmenty);

Zofia Nałkowska - Granica;

Sławomir Mrożek - Tango;

Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią (wybór);

Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat (fragmenty);

Jan Dobraczyński - Listy Nikodema;

wybór poezji XX wieku (w tym utwory Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, ks. Jana Twardowskiego);

Jan Paweł II - Pamięć i tożsamość;

Ryszard Kapuściński - Cesarz;

abp Kazimierz Majdański - Będziecie Moimi świadkami...";

inne wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) i eseistycznej;

inne utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela; teksty kultury (adaptacje filmowe

powieści i inne filmy, spektakle teatralne, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy

telewizyjne, teksty prasowe).

2. Literatura powszechna:

Sofokles - Król Edyp;

Horacy - wybór pieśni;

Wiliam Szekspir - Makbet;

Molier - Świętoszek;

Johann Wolfgang von Goethe - Cierpienia młodego Wertera (fragmenty);

Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara;

Joseph Conrad - Lord Jim;

Clive Staples Lewis - Listy starego diabła do młodego;

George Orwell - Folwark zwierzęcy.",

b) "Kształcenie w zakresie rozszerzonym"

1. Literatura polska:

Jan Kochanowski - Treny;

wybrany dramat romantyczny Juliusza Słowackiego lub Zygmunta Krasińskiego;

Stanisław Ignacy Witkiewicz - Szewcy (fragmenty);

Maria Kuncewiczowa - Cudzoziemka;

Wiesław Myśliwski - Kamień na kamieniu lub Antoni Libera - Madame;

wybrany utwór polskich pisarzy emigracyjnych (Andrzeja Bobkowskiego i Józefa Mackiewicza).

2. Literatura powszechna:

Dante Alighieri - Boska Komedia (fragmenty Piekła);

Franz Kafka - Proces (fragmenty);

Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata;

Święty Augustyn - Wyznania (fragmenty);

Platon - Obrona Sokratesa.

3. Zaproponowany przez uczniów i nauczyciela utwór literatury polskiej, europejskiej lub

światowej.".