Liceum Oglnoksztacce

a) "Ksztacenie w zakresie podstawowym"

1. Literatura polska:

Bogurodzica w kontekcie poezji redniowiecznej;

Jan Kochanowski - pieni, treny (wybr);

poezja baroku (wybr);

Ignacy Krasicki - pie: Hymn do mioci Ojczyzny, satyry i liryki (wybr);

Stanisaw Staszic - Przestrogi dla Polski (fragmenty);

Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz, Dziady cz. III;

Juliusz Sowacki - Kordian lub Zygmunt Krasiski - Nie-Boska komedia (wybrane sceny z dramatu). Listy (wybr);

wybr poezji romantycznej (w tym utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Sowackiego, Cypriana Kamila Norwida);

Bolesaw Prus - Lalka;

Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem (fragmenty);

Henryk Sienkiewicz - Quo vadis, Potop;

wybr poezji modopolskiej;

Stanisaw Wyspiaski - Wesele;

Wadysaw Stanisaw Reymont - Chopi, tom I: Jesie;

Stefan eromski - Ludzie bezdomni, Przedwionie;

Maria Dbrowska - Noce i dnie (fragmenty);

Zofia Nakowska - Granica;

Sawomir Mroek - Tango;

Tadeusz Borowski - Poegnanie z Mari (wybr);

Gustaw Herling-Grudziski - Inny wiat (fragmenty);

Jan Dobraczyski - Listy Nikodema;

wybr poezji XX wieku (w tym utwory Bolesawa Lemiana, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Czesawa Miosza, Krzysztofa Kamila Baczyskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Rewicza, Mirona Biaoszewskiego, Wisawy Szymborskiej, Stanisawa Baraczaka, ks. Jana Twardowskiego);

Jan Pawe II - Pami i tosamo;

Ryszard Kapuciski - Cesarz;

abp Kazimierz Majdaski - Bdziecie Moimi wiadkami...";

inne wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reporta, dziennik, pamitnik) i eseistycznej;

inne utwory zaproponowane przez uczniw i nauczyciela; teksty kultury (adaptacje filmowe

powieci i inne filmy, spektakle teatralne, utwory muzyczne, obrazy, suchowiska, programy

telewizyjne, teksty prasowe).

2. Literatura powszechna:

Sofokles - Krl Edyp;

Horacy - wybr pieni;

Wiliam Szekspir - Makbet;

Molier - witoszek;

Johann Wolfgang von Goethe - Cierpienia modego Wertera (fragmenty);

Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara;

Joseph Conrad - Lord Jim;

Clive Staples Lewis - Listy starego diaba do modego;

George Orwell - Folwark zwierzcy.",

b) "Ksztacenie w zakresie rozszerzonym"

1. Literatura polska:

Jan Kochanowski - Treny;

wybrany dramat romantyczny Juliusza Sowackiego lub Zygmunta Krasiskiego;

Stanisaw Ignacy Witkiewicz - Szewcy (fragmenty);

Maria Kuncewiczowa - Cudzoziemka;

Wiesaw Myliwski - Kamie na kamieniu lub Antoni Libera - Madame;

wybrany utwr polskich pisarzy emigracyjnych (Andrzeja Bobkowskiego i Jzefa Mackiewicza).

2. Literatura powszechna:

Dante Alighieri - Boska Komedia (fragmenty Pieka);

Franz Kafka - Proces (fragmenty);

Michai Buhakow - Mistrz i Magorzata;

wity Augustyn - Wyznania (fragmenty);

Platon - Obrona Sokratesa.

3. Zaproponowany przez uczniw i nauczyciela utwr literatury polskiej, europejskiej lub

wiatowej.".